Na úvod

Vážení priatelia,


vítame Vás na stránkach informačného portálu, ktorého hlavným poslaním je podpora a obohatenie rozvoja predovšetkým teoretických otázok manažmentu, vrátane príbuzných manažérskych disciplín. Cieľom tohto portálu je zaplniť citeľnú medzeru a nedostatky v osvete a komunikácii manažérskej problematiky a vytvoriť priestor pre šírenie a vzájomnú výmenu informácií a poznatkov v čo najširšej škále rôznych tém v tejto problematike. Na stránkach portálu sa nachádza niekoľko relatívne samostatných produktov, ktoré môžu pomôcť rozvoju poznatkovej základne manažmentu. Základom je ponuka jednak nami pripravených aktivít a tiež možnosti informovania i zverejňovania Vašich akcií a výsledkov ako aj následnej diskusie k nim. Veríme, že si na tomto portáli nájdete aj Vy svoje miesto a využijete jeho služby. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.

So srdečným pozdravom

prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.

 
 

Management: Science and Education

mse
 • Slovak Scientific Journal
 • ISSN 1338-9777

Organizované v spolupráci:

Kontakt

 • Katedra manažérskych teórií
  Fakulta riadenia a informatiky
  Žilinská univerzita v Žiline

 • Adresa:

  Univerzitná 8215/1
  010 26 Žilina
  Slovenská republika

 • E-mail:
  infoma@fri.uniza.sk